Regionalny Informator Internetowy Stargardu
 
 
Przejdź:  
 

Historia miasta Stargard Szczeciński

VIII - IX wiek

Około 1 km. na południe od dzisiejszego centrum rozwinęła się osada Osetno i jej mieszkańcy wybudowali gród w zakolu rzeki Iny (obecnie okolice ul. Bolesława Chrobrego i baszty Białogłówki) otoczony wałem obronnym o wysokości do 2 m.

X a XII wiek

Na południe od umocnionego grodziska powstaje otwarte podgrodzie. Dzięki szlakom handlowym z Santoka do Wolina i ze Szczecina do Kołobrzegu następuje dynamiczny rozwój osady.

1230

Budowa pierwszych obwarowań miasta.

1243

Nadaniu magdeburskich praw miejskich przez księcia pomorskiego Barnima I.

1283

Stargard posiada własny port morski na Zalewie Szczecińskim

1292

Przeniesienie na prawa lubeckie korzystniejsze dla warstwy kupców i rzemieślników. W mieście zostały osadzone dwa zakony joannitów i augustianów, zaczęli przybywać liczni osadnicy z terenu Niemiec i Flandrii.

1295

Wyburzono obramowania starego grodziska i przystąpiono do budowy murów kamienno - ceglanych, obejmujących zarówno teren dawnego grodu, jak i rozbudowanego podgrodziska. Ina stała się ważną drogą komunikacyjną, po której barkami płynęło zboże i inne towary z ziemi pyrzyckiej i stargardzkiej do krajów zachodnich i nadbałtyckich.

1367

Stargard staje się członkiem związku hanzeatyckiego (faktycznie miastem - republiką), wspierającego interesy kupców.(HANZA - średniowieczna organizacja miast, mająca na celu opanowanie źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu na określonym terytorium)

1368

Kupcy stargardzcy wywieźli do Lubeki 244 łaszty zboża, szczecińscy – 140 a Goleniów i Dąbie razem 77. Świadczy to nie-wątpliwie o czołowej w tamtym okresie pozycji miasta jako eksportera pomorskiego zboża.

1618-1648

30-letnia wojna ze Szczecinem o wpływy w regionie. W wyniku „klęsk żywiołowych i kataklizmów” (jak podają jedne źródła) lub podstępnych działań mieszkańców Szczecina, miasto zostało zniszczone i straciło na znaczeniu. Pomimo wiele lat trwającej odbudowy nigdy nie wrócił do wcześniejszej pozycji.

1648

Na mocy Traktatu Westfalskiego Stargard dostał się pod panowanie Branderburgii i do roku 1720 pełnił rolę stolicy Pomorza brandenburskiego.

1657

Przez Stargard przejechał hetman Stefan Czarniecki na czele konnicy, w pogoni za wycofującą się armią szwedzką.

Druga połowa
XVII i XVIII

Odbudowa zniszczonego grodu. Odrodzenie utrudniały ciągłe przemarsze wojsk szwedzkich, rosyjskich i pruskich.

1701

Stargard dostaje się pod panowanie Królestwa Pruskiego (królestwo niemieckie powstałe z połączenia Brandenburgii z Prusami Książęcymi).

1845

Zakończenie budowy dworca kolejowego.

1846

Połączenie kolejowe ze Szczecinem i Berlinem, a nieco później z Poznaniem i Koszalinem.

1849

Epidemia cholery w Stargardzie.

1856

Otwarcie gazowni.

1900

Liczebność stargardzian wynosi około 26 860.

1928

Oddanie ścieżki rowerowej łączącej Stargard z jeziorem Miedwie.

1939

Zakończenie budowy krytej pływalni.

1939/45

W okresie II wojny światowej w Stargardzie znajdował się duży obóz jeniecki, tzw. Stalag II D, w którym więziono jeńców wojennych początkowo tylko polskich, a następnie różnych narodowości koalicji antyhitlerowskiej i Włoch. Zniszczenia powojenne miasta wynosiły 72%, przemysł zniszczony w 80%, a jego zabytkowa część ( Starówka ) spłonęła całkowicie. Ludność niemiecka z okolic Stargardu ewakuowana została na teren powiatu Greifswald (Niemcy).

1945

Stargard wraca do granic Polski.

Lipiec 1945

Uruchomienie transportu kolejowego.

1946

Otwarcie Biblioteki Miejskiej.

1948

Założenie klubu sportowego „Błękitni”.

1978

Otwarcie amfiteatru.

1993

750-lecie nadania praw miejskich.

01.01.2016

Zmiana nazwy miasta na Stargard

Copyright © 2001 - 2019   Regionalny Informator Internetowy   rii.pl